Çevre Kirliliği Nedir, Nedenleri ve Etkileri Nelerdir ?

Sevgili arkadaşlar sizlere bu yazımızda çevre kirliliği nedir kısaca bilgiler vermeye çalışacağız. Özellikle nedenleri maddeler halinde ve nasıl önlenir konularında da bilgiler vermeye çalıştık, umarım işinize yarar, eğer yazımızı beğenirseniz yorum yapmayı unutmayın.

Slayt yapabilirsiniz bu çalışmayı veya kısa kısa notlar tutup, güzel bir çalışma ortaya çıkarabilirsiniz. Çevre kirliliği ile ilgili yazı arıyorsanız bu yazı tam size göre!çevre kirliliği nedir

Çevre Kirliliği Nedir?

Çevremizin doğal olmayan yollar ile insan tarafından bozulmasıdır. Çevre; dünyamız üzerinde yaşamakta olan canlılarının hayatları boyunca yaşamlarını sürdürdüğü dış ortamdır. Farklı bir bakışla ”ekosistemin” kendisidir.

Çevre Kirliliği Nedir Kısaca?

Çevre Kirliliği, tüm dünyanın bugün karşı karşıya kaldığı en büyük zorluklardan biri olarak kabul edilmektedir. Endüstri devrimi ile başlayan ve yavaş yavaş  genişleyen bu süreçte dünyaya büyük zararlar verdi. Kapsamlı olarak, ekolojik renklendirme üç temel kirlilik türünden oluşur; örnek hava, toprak, su,

Çevre kirliliği yüzyıllar boyunca var olmuş, ancak 19.yüzyıldaki sanayi devriminden sonra önemi git gide anlaşılmıştır. Kirlilik genel anlamıyla doğal ortamın kendine zarar vermeden bir ögeyi yok edemediği zamanlarda ortaya çıkar. Buradaki elementler doğası gereği üretilmez ve tahrip etme işlemi birkaç günden binlerce yıla kadar değişebilir (örneğin, radyoaktif kirleticiler için geçerlidir). Başka bir söylem ile kirlilik, doğaya kendisine doğal olmayan yöntem ile getirilmiş bir ögeyle nasıl baş edilmesi gerektiğini bilmediğinde meydana gelir.

Hava ve su gibi dünyada yaşamın var olması için mutlak bir ihtiyaç olan doğal unsurlar üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu için kirlilik ciddiye alınmalıdır. Çünkü; insanlar da dahil olmak üzere bitkiler ve hayvanlar yaşamlarını sürdüremezlerdi.

Çevre Kirliliğinin Nedenleri (Liste)

Önce çevre kirliliğinin sebeplerine bir göz atalım:

1. Endüstriler: Endüstriler, özellikle fosil yakıtların kullanımının artmasından dolayı, yukarıda da anlatıldığı gibi, sanayi devriminin başlangıcından beri çevreyi kirletmektedir. Özellikle kömür olmuştur, insan gücünün yerine, daha hızlı çalışması için yapılmış buda çevre kirliliğine neden olmaktadır. Endüstri kaynaklı kirlilik esas olarak hava kirliliğine neden olsa da, toprak ve su kirliliği de meydana gelebilir. Bu, özellikle elektrik üreten tesisler gibi elektrik üreten endüstriler için de geçerlidir (Baraj, nükleer bir reaktör veya başka bir tesis türü de olabilir).

Bu arada, bu enerjinin taşınması da çevreye zararlı olabilir. Örnek olarak petrolün boru hatları üzerinden taşınmasını örnek alabiliriz; boru hattında bir sızıntı varsa, toprak otomatik olarak kirlenir. Aynı zamanda, eğer tanker petrolü üretim tesisinden tüketileceği yere sızıntı yapacak veya batacak yerlere taşırsa, su gene kirlenir.

2. Ulaşım: İnsanlar seyahat etmek için hayvan gücünden vazgeçtiğinden beri, çevre kirliliği daha da artmıştır. Sanayilere benzer şekilde, ulaştırma kaynaklı kirlilik temel olarak fosil yakıtlara bağlanabilir. Gerçekten de insanlar at arabalarından arabalara, trenlere (elektrikten önce kömür tarafından itiliyordu) ve uçaklara rağbet ettiler. Dünya genelinde trafik artmakta ve bunu kirlilik takip etmektedir.

3. Tarımsal Faaliyetler: Tarım, su ve toprağın kirlenmesinden sorumludur. Buna pestisitlerin kullanımındaki artışın yanı sıra üretiminin yoğun karakteri neden olmaktadır. Neredeyse tüm pestisitler kimyasal maddelerden yapılır.

Ayrıca, tarım artan dünya nüfusunu beslemek için gittikçe daha yoğun hale geldikçe, ekinlere yer açmak için daha fazla çevre ve ekosistem tahrip edilmektedir.

4. Ticaret Faaliyetleri: Mal ve hizmetlerin üretimi ve değişimini içeren ticaret faaliyetleri. Mallarla ilgili olarak, kirlenmeye paketleme (çoğunlukla fosil yakıtlardan yapılan plastik kullanımı da dahil olmak üzere) ambalajlama veya çoğunlukla taşıma neden olabilir.

5. Konutlar: Son olarak, yerleşim alanları da kirlilikten nasibini almıştır. Birincisi, ev inşa edebilmek için doğal ortamın bir şekilde tahrip edilmesi gerekir ki özellikle binalara yer açmak için ağaçların nasıl tahrip edildiğini bilmeyen yoktur. Yaban hayatı ve bitkiler uzaklaşmakta ve insan yapılarıyla değiştirilmektedir. Sanayinin çalışmasını gerektirdiğinden, inşaatın kendisi de çevre kirliliği kaynağıdır. Sonra, insanlar binalara yerleştiğinde de, her gün atık üretecekler.

Çevre Kirliliğinin Etkileri

Şimdi çevre kirliliğinin temel nedenlerini belirlediğimize göre, birde olumsuz etkilerini inceleyelim:

1. İnsanlar Üzerindeki Etkileri: Çevre kirliliğinin insanlar üzerindeki etkileri temelde fizikseldir ancak uzun vadede kimyasal etkilere de dönüşebilir. Bizim için en bilinen sorunlar, alerjiler, astım, gözlerin tahrişi ve burun geçişleri veya diğer solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Özellikle, bu yayılma etkileri şehirlerde hava kirliliği yüksek olduğunda, örneğin hava sıcak olduğunda gözlemlenebilir. Buna ek olarak, çevre kirliliğinin kanser gelişiminde önemli bir faktör olduğu kanıtlanmıştır. Bu, örneğin işlenmiş gıdaların üretiminde kullanılan kirletici maddeleri ya da mahsullerden gelen böcek ilaçları olabilir. Diğer, daha nadir görülen hastalıklar, tifo, hepatit hastalıkları ve hormonal bozulmaları içerir.

2. Hayvanlar Üzerindeki Etkileri: Çevre kirliliği, temel olarak hayvanları, yaşadıkları çevreye zarar vermeleri ve böylece yaşaması için toksik hale getirmesi yoluyla etkilemektedir. Asit yağmurları, nehirler ve denizlerin bileşimini değiştirerek balıklar için toksik hale getirmektedir. Atmosferin alt kısımlarında tüm hayvanlarda akciğer problemlerine sebep olabilir. Sudaki azot ve fosfatlar, diğer yaşam türlerinin normal seyrini izlemesini engelleyerek toksik alglerin büyümesine sebep olur. Sonunda, toprak kirliliği, birincil gıda zincirinin ilk katmanlarını öldürmenin etkisi olan mikroorganizmaların zarar görmesine neden olur.

3. Bitkiler Üzerindeki Etkileri: Hayvanlar, bitkiler ve özellikle ağaçlar, asit yağmurlarıyla tahrip olabilir, alt atmosferdeki ozon bitki solunumunu engeller ve zararlı kirleticiler su veya topraktan emilebilir.

4. Ekosistem Üzerindeki Etkileri: Kısaca, sadece insan faaliyetlerinin yarattığı, çevre kirliliği, ekosistemi olumsuz yönde etkilemektedir, önemli katmanlarını yok etmekte ve üst katmanlar üzerinde daha da olumsuz bir etkiye neden olmaktadır.

Çevre Kirliliği Nasıl Önlenir?

Gündelik hayatınızda çevreyi korumaya yardımcı olmanın çeşitli yolları vardır. Atıkları azaltmak, enerji tasarrufu yapmak ve kirliliği önlemek için yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

  • Yeniden kullanılabilir ürünler kullanılmalıdır yada fazla kullanılmayan ürünleri ödünç al, kirala yada paylaş,
  • Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış yada çevre için daha güvenli olacak şekilde tasarlanmış ürünleri seçilmelidir,
  • Odadan çıkarken kullanılan teknolojik aletleri ve ışıkları kapatmalıyız,
  • Araba kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız,
  • Çevreyi kirletmemeliyiz.

Çevre Kirliliği İle İlgili Sloganlar

Doğayı düşünmüyorsan kendini düşün.
Elindeki çöpü atma doğaya, geri dönüşüme gönder dünya dönsün saraya.
Emanettir bize çevre koruyalım onu hep birlikte.

 

Related Posts

Next Post

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir

Önerilenler

Önemli Yazılar

Trend Yazılar